O nama

Ova pandemija ne samo da uzrokuje velike bolesti i gubitak života, već može izazvati i velike ekonomske i društvene posledice koje bi mogle uveliko da doprinesu globalnom uticaju i patnji. Napor da se to reši ili reagovanje na posledice zahteva neviđen nivo saradnje između vlada, međunarodnih organizacija i privatnog sektora – radikalnu kolaboraciju kako je mi zovemo. Upravo iz tog razloga smo odlučili da iskoristimo Design Thinking kao lepak koji bi spojio različite discipline, da timovi kroz radikalnu kolaboraciju i svoje kreativno samopouzdanje rade na rešavanju ogromnog problema sa kojim se trenutno susrećemo – Kovid 19.

Design Thinking Škola ili d.Čudo je mesto gde ljudi koriste dizajn da razviju sopstveni kreativni potencijal. Program Škole je namenjen studentima svih disciplina i nacionalnosti. Učesnici uče kako inovacije nastaju radeći u multidisciplinarnim timovima u trajanju od jednog ili dva semestra. 

Sa iskusnim koučevima i instruktorima iz različitih oblasti, d.Čudo je razvilo kurikulum koji optimalno priprema studente za inovacione zadatke. Uzbudljivi projekti i projektne faze kao i nezaboravni studijski program očekuje sve buduće studente.